Qlttgddt.Thuathienhue.Edu.Vn || Find Sources For Complete Information

Looking for Qlttgddt.Thuathienhue.Edu.Vn ? Find out complete and detailed information using the sources available.

Đăng nhập hệ thống

Kiểu đăng nhập. Chữ ký số, Người dùng/Mật khẩu. Người dùng. Mật khẩu.

Đăng nhập hệ thống

Tải file cài đặt chữ ký số (Ngày đưa tin: 15/04/2021). File đính kèm: ToolKySo.zip. Thông báo khác. Cập nhật thông tin và báo cáo thống kê số liệu đầu năm …

Đăng nhập hệ thống

Aug 20, 2015 … … các đơn vị thực hiện việc cập nhật thông tin lên Cổng thông tin đào tạo qua địa chỉ: qlttgddt.thuathienhue.edu.vn với các nội dung sau:

Đăng nhập hệ thống

Jan 9, 2017 … … GD&ĐT qua địa chỉ http://qlttgddt.thuathienhue.edu.vn/ trước ngày 12/01/2017 để Sở tổng hợp báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh.

Liên kết website – Trường tiểu học Vân Thê

Liên kết website. Các cuộc thi cho học sinh · Giáo dục kỹ năng sống · Báo điện tử. Các mục tin khác. qlttgddt.thuathienhue.edu.vn …

In trang Triển khai cập nhật dữ liệu về học sinh trên hệ thống CSDL …

Jun 18, 2018 … Ghi chú: Các giáo viên khi tham gia tập huấn mang theo máy laptop và tài khoản website: qlttgddt.thuathienhue.edu.vn của đơn vị để thực hiện …

Tin tức – Trường THPT An Lương Đông

Jan 8, 2021 … http://qlttgddt.thuathienhue.edu.vn/home/dangnhap.aspx. rồi gõ mã số và mật khẩu đã cấp để xem kết quả học tập của HS. Tải file …

In trang Thông báo về việc cập nhật sổ liên lạc điện tử tháng 09 …

Để thực hiện chức năng tra cứu thông tin, quý vị phụ huynh và học sinh truy cập đường link sau: http://qlttgddt.thuathienhue.edu.vn; Tiếp theo hãy nhập vào …

Hướng dẫn tra cứu điểm học tập trên cổng thông tin điện tử của …

Sep 26, 2018 … Bước 2: Gõ địa chỉ: qlttgddt.thuathienhue.gov.vn. – Tại trang đăng nhập: + Điền mã số học sinh vào ô “Người dùng” (DS và mã số HS xem ở file …

Thông báo về việc cập nhật sổ liên lạc điện tử tháng 09/2017 …

Oct 6, 2017 … Để thực hiện chức năng tra cứu thông tin, quý vị phụ huynh và học sinh truy cập đường link sau: http://qlttgddt.thuathienhue.edu.vn …

Hope, you got the information you are looking for regarding Qlttgddt.Thuathienhue.Edu.Vn. If not, reach through the comment section. You may also like to know about:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top